Mića

Niko me ne obraduje
kao moj pas
i jedva čekam
da mu čujem glas.


Kad me pogleda milo
tim očima malim,
da mu dam ceo svet
ja tada ne žalim.


Nosić mu je sladak,
ima uši male.
Svaki dan mi da zdravo
jer zna da su to šale.


Niko me ne obraduje
kao moj pas,
toliko da poželim
da nikada ne ostavi nas!

Mia Radenković